site logo

Bouwkundig advies en onderhoud

  • Bouwkundig advies
  • Aankoop keuringen
  • Deskundige onderhoudsrapportage  

Neem contact op

Projecten

De 'klanten' van Monumenten Begeleiding zijn zeer divers. In veel gevallen betreft het particulieren maar ook verenigingen van eigenaren en stichtingen staan in het klantenbestand .

Niet iedereen heeft voldoende kennis op bouwkundig niveau.

Elk monument is uniek. Daarom geeft Monumenten Begeleiding advies op maat.

Vaak denken eigenaren dat ze niets mogen veranderen aan een monument. Dat berust op een misverstand. Wel is het zo dat voor een wijziging een bouwvergunning moet worden aangevraagd.

Verbouwingen mogen geen afbreuk doen aan het waardevolle karakter van een monument. Verbouwingen dienen dan ook met respect voor de monumentale waarden en in goed overleg met de betreffende instanties te worden opgesteld, uitgewerkt en uitgevoerd.

Hieronder vindt u selectie uit de projecten begeleidt door Monumenten Begeleiding.