site logo

Bouwkundig advies en onderhoud

  • Bouwkundig advies
  • Aankoop keuringen
  • Deskundige onderhoudsrapportage  

Neem contact op

title
Rapenburgerstraat 109
content
Het markante gebouw, daterend uit 1883, is ontworpen door de architecten vader en zoon Salm. Dit is nog zichtbaar aan het joodse jaartal 5643 op de voorgevel.
Het voormalige Beth Hamidrasj Ets Haim (Leerhuis Boom des Levens) was tot voor de tweede wereldoorlog in gebruik als leerhuis ter bevordering van de studie van tora en andere religieuze teksten.
Het exterieur en het totale interieur is in 1973 bij een grote verbouwing van het gebouw tot fabriek grotendeels gewijzigd. Het bijzondere plafond van de sjoel, onderdeel van de kapconstructie is bij de verbouwingen gelukkigerwijze gespaard en behouden. Mede door dit plafond is het gebouw in 2003 tot rijksmonument verklaard.

Voor inzicht in de benodigde restauratie-en onderhoudswerkzaamheden heeft de huidige eigenaar de hulp ingeschakeld van de Monumenten Begeleiding.
Deze heeft daartoe een totaal inspectie van de bouwtechnische staat van het pand en de rapportage met bijkomende tekeningen verzorgd.
Vervolgens is er naar aanleiding van het inspectierapport een aanbestingsprocedure gestart voor de uit te voeren werkzaamheden en de aanvraag van subsidies.
De Monumenten Begeleiding heeft bij de besprekingen tussen eigenaar, aannemers en monumentenzorg als tussenpersoon gefungeerd waarbij de uit te voeren werkzaamheden werden toegelicht om duidelijkheid naar alle partijen te verkrijgen.
Door de samenwerking tussen eigenaar, Monumenten Begeleiding en de gespecialiseerde bedrijven heeft de restauratie van het pand er toe bijgedragen dat Amsterdam een prachtig Monument rijker is.