site logo

Bouwkundig advies en onderhoud

  • Bouwkundig advies
  • Aankoop keuringen
  • Deskundige onderhoudsrapportage  

Neem contact op

title
Keizersgracht 212
content
Monumenten Begeleiding heeft in opdracht van de aankopende partij het grachtenpand daterend uit 1709 in zijn geheel geinpspecteerd.

Bij deze inspectie van het pand zijn een aantal bouwkundige gebreken aan het licht gekomen. Al de gegevens zijn in een rapport met bijbehorende tekeningen vermeld. Hierin is tevens advies gegeven wat betreft de werkzaamheden om deze gebreken te verhelpen.

Bij het zoeken van het meest geschikte bedrijf voor de specifieke herstelwerkzaamheden heeft de Monumenten Begeleiding een grote rol gespeeld waarbij het bouwkundige rapport als uitgangspunt heeft gediend.
Gezien de urgentie hebben de eigenaren eerst het constructieve deel van het pand onder handen laten nemen door hierin gespecialiseerde bedrijven.

Het pand deed vroeger dienst als kantoor waarbij de oorspronkelijke indeling en vele details grotendeels waren gewijzigd. Met de oorspronkelijke indeling en de daarbij behorende details als uitgangspunt is het interieur grondig herzien.
Een en ander heeft geresulteerd in een harmonieus en technisch goed onderhouden pand.