site logo

Bouwkundig advies en onderhoud

  • Bouwkundig advies
  • Aankoop keuringen
  • Deskundige onderhoudsrapportage  

Neem contact op

title
Corellistraat 8
content
Het pand daterend uit 1938 is onderdeel van een woonblok ontworpen door architect J.F.Staal.

De aankopende partij heeft Monumenten Begeleiding ingeschakeld om een totale bouwtechnische inspectie uit te voeren.

Met het inspectierapport als leidraad werd het exterieur in oude glorie hersteld.
Tijdens deze werkzaamheden zijn door Monumenten Begeleiding tussentijds inspecties uitgevoerd om de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden vast te stellen en waar nodig sturing te geven aan verdere verbeteringen.

Het interieur werd met behoud en herziening van oorspronkelijke details onder leiding van een interieurarchitect door een aannemingsbedrijf op vakkundige wijze hersteld.

De eigenaar heeft door dit samenwerkingsverband een zeer fraai en technisch uitstekend pand verkregen, waarbij de kosten op lange termijn goed zijn te overzien.