site logo

Bouwkundig advies en onderhoud

  • Bouwkundig advies
  • Aankoop keuringen
  • Deskundige onderhoudsrapportage  

Neem contact op

Behoud door onderhoud

Nederland telt een groot aantal bouwhistorische monumenten zoals stadsgebouwen, kerken, bruggen en als grootste monumentengroep woonhuizen.

Monumenten Begeleiding, gevestigd in Amsterdam, is in 1998 opgericht met als doel (toekomstige) eigenaren van monumentale evenals niet monumentale panden te voorzien van onafhankelijke, gedegen en doelgerichte adviezen, ten behoeve van het onderhoud en behoud van hun bezit.

Rumo Rampaart, eigenaar van Monumenten Begeleiding, is na de afronding van zijn bouwkundige opleiding restauratie ruim acht jaar werkzaam geweest in de Amsterdamse Monumenten en Restauratie wereld, alvorens zelfstandig verder te gaan.

Oude gebouwen vragen om meer dan gemiddelde zorg. Sommige gebreken zijn makkelijk te constateren. In de meeste gevallen echter is deskundig advies nodig om het gebrek vakkundig te laten verhelpen.

Die service biedt Monumenten Begeleiding