site logo

Bouwkundig advies en onderhoud

  • Bouwkundig advies
  • Aankoop keuringen
  • Deskundige onderhoudsrapportage  

Neem contact op

Onderhoud

Als eigenaar of mede eigenaar wilt u weten welke onderhoudswerkzaamheden worden verwacht, zowel voor periodiek onderhoud als voor het verhelpen van gebreken.

Behoud gaat voor vernieuwen..............................

In de restauratiewereld is dit niet voor niets een hoog aangeschreven gedachtegang.

Kleine gebreken kunnen snel leiden tot grote gevolgschade, echter vernieuwen is pas nodig als het echt niet anders kan. Wanneer gebreken tijdig worden geconstateerd zullen de kosten voor het herstel voor u als eigenaar aanzienlijk minder bedragen dan voor het volledig vernieuwen. Deze besparing kan een kostenverlichting zijn voor het immer nodige periodieke onderhoud.

Om u inzicht te geven in de bouwtechnische staat van uw pand kunnen wij voor u ter plaatse een inspectie verrichten.

De in het rapport vermelde constateringen, adviezen voor het herstel en de eveneens vermelde termijnen waarbinnen de gebreken dienen te worden hersteld, geven u inzicht in de te verwachten onderhoudswerkzaamheden.

Het rapport kan als leidraad dienen bij het opstellen van de direct te verwachten kosten, periodieke kosten en kosten op termijn.