site logo

Bouwkundig advies en onderhoud

  • Bouwkundig advies
  • Aankoop keuringen
  • Deskundige onderhoudsrapportage  

Neem contact op

Nationale Hypotheek Garantie

Als toekomstig bezitter van een woning heeft u veelal een hypotheekverstrekker nodig.
In sommige gevallen eist een hypotheekverstrekker vooraf een bouwkundige keuring voor een Nationale Hypotheek Garantie.

Wanneer uit het taxatierapport onderstaande zaken blijken, zal de geldschieter veelal een bouwkundige keuring eisen.

- Indien de kosten van direct noodzakelijk herstel van achterstallig onderhoud naar schatting meer bedragen dan 10% van de onderhandse verkoopwaarde vrij van huur en gebruik;
- Nader bouwkundig onderzoek aanbeveling verdient;
- Indien er sprake is van een pand of appartement met een bouwjaar van 1940 of daarvoor, tenzij blijkt dat na 1940 een totale renovatie is uitgevoerd.

Het uitvoeren van een keuring ten behoeve van een NHG behoort eveneens tot ons dienstenpakket.

De tijdens de keuring waargenomen gebreken worden verwerkt in het standaard NHG rapport, dat u kunt indienen bij uw geldverstrekker.

Alle kosten voor een dergelijk rapport ter verkrijging van een NHG zijn fiscaal aftrekbaar.