site logo

Bouwkundig advies en onderhoud

  • Bouwkundig advies
  • Aankoop keuringen
  • Deskundige onderhoudsrapportage  

Neem contact op

Inspectie

Om u als opdrachtgever inzicht te geven in welke staat uw al dan niet toekomstige pand verkeert, wordt ter plaatse een grondige inspectie verricht.
De hierbij geconstateerde bouwtechnische gebreken worden helder en overzichtelijk in kaart gebracht in een daarvoor opgesteld inspectierapport.

We onderscheiden drie soorten inspecties.

1. Ten behoeve van het onderhoud van een pand;
2. Ten behoeve van de aankoop van een pand;
3. Ten behoeve van de N.H.G., (de Nationale Hypotheek Garantie).

De soort inspectie is afhankelijk van uw wensen.