site logo

Bouwkundig advies en onderhoud

  • Bouwkundig advies
  • Aankoop keuringen
  • Deskundige onderhoudsrapportage  

Neem contact op

Diensten

Inspectie
Bij een inspectie wordt de bouwkundige staat van een pand opgenomen. Hierbij kan het gehele pand of delen daarvan worden genspecteerd.

Rapportage
Bevindingen omtrent de bouwkundige staat en adviezen voor instanthouding van het pand worden opgenomen in een bouwkundig rapport. De bevindingen worden helder en overzichtelijk in kaart gebracht zodat u als eigenaar en degene die het onderhoud gaat uitvoeren precies weet wat wordt bedoeld en wat van hem wordt verwacht. Indien gewenst wordt het rapport aangevuld met foto’s en of tekeningen.

<Beoordeling
Beoordeling van door derden uitgevoerde werkzaamheden, zowel tussentijds als voor de oplevering.

Naast de bovenstaande diensten kan Monumenten Begeleiding tevens worden ingezet bij de keuze van bedrijven voor specialistische werkzaamheden en voor het beoordelen van offertes.

Alle diensten kunnen in combinatie of apart worden verleend.