site logo

Bouwkundig advies en onderhoud

  • Bouwkundig advies
  • Aankoop keuringen
  • Deskundige onderhoudsrapportage  

Neem contact op

Begeleiding

Oude gebouwen vragen om meer dan gemiddelde zorg. Sommige gebreken zijn niet moeilijk te constateren. In de meeste gevallen echter is een deskundige nodig om de gebreken te achterhalen en advies te geven over het vakkundig verhelpen ervan.

Monumenten Begeleiding is u graag behulpzaam met deskundig advies.

Wij kunnen u begeleiden bij onderstaande zaken om uw bezit in een goede staat kunt krijgen of te behouden.

- Vaststellen van de staat waarin het pand verkeert;
- Opstellen van een inspectierapport inclusief tekeningen;
- Begeleiden bij de aanpak betreffende het onderhoud/ herstel van het pand;
- Aanraden van gespecialiseerde bedrijven voor de specifieke werkzaamheden;
- Voeren van de onderhandelingen tussen deze bedrijven en u als opdrachtgever;
- Beoordelen van de door deze bedrijven opgestelde offertes;
- Controleren van de uitgevoerde werkzaamheden.

De diensten kunnen wij u in combinatie of los aanbieden.

We hebben graag contact met u over de mogelijkheden.