site logo

Bouwkundig advies en onderhoud

  • Bouwkundig advies
  • Aankoop keuringen
  • Deskundige onderhoudsrapportage  

Neem contact op

Aankoop

Waarschijnlijk heeft u de nodige vragen over de staat van uw toekomstig bezit.

Verbouwingskosten voor een nieuwe keuken of badkamer zijn vooraf redelijk in te schatten. Echter kosten voortvloeiend uit geconstateerde bouwtechnische gebreken zijn een verhaal apart. Het totale kostenplaatje kan van doorslaggevende waarde zijn bij uw beslissing tot aankoop.

Om hierin inzicht te krijgen, kunt u gebruik maken van de diensten van de Monumenten Begeleiding door het laten verrichten van een bouwkunidge keuring. De resultaten worden helder en overzichtelijk in een rapport opgenomen.

Het rapport kan als leidraad dienen bij het opstellen van de direct te verwachten kosten, periodieke kosten en kosten op termijn.

Door een vooraf uitgevoerde keuring kunt u achteraf een hoop kosten en moeite besparen.